שיעורי בית ל-21/10

הכינו את הידיעה הראשונה בעיתון המצורף. הביאו את העיתון לכיתה