קול ישראל בערבית

        לפניכם לוח השידורים של קול ישראל בערבית arabil

 

נסו למצוא באיזה יום משודרת תוכנית משיריה של הזמרת המצרית אם כלת'ם?

 

באיזו שעה ביום ניתן לשמוע פרקי קראן?

 

באיזו שעה ביום משודרת מהדורת החדשות نشرة الاخبار؟

 

מתי ניתן לשמוע שירים اغان؟

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=schedule&channel=6&siteName=arabic&set_date=2009-11-06%2019:27