קריקטורה מעיתון אל-חיאת אל ג'דידה

 
לפניכם קריקטורה מעיתון אל-חיאת אל ג'דידה מיום 10/10/2009.
האם אתם מבינים את משמעותה ?