כתבה ממעריב 1.12

לפניכם אחת מכתבות השער בעיתון מעריב, מהתאריך 1 בדצמבר.
 
על מה מספרת הכתבה ?
 
מה שם החברה המסחרית המוזכרת בה ?
 
מה הבעיה שמתארת הכתבה ?
 
מצאו בה פעלים בבניין 5.
 
מיצאו בה שמות מוצרים.
 
قضية الرائحة الكريهة التي تفوح من المشروبات الغازية تتوسع .
فشركة كوكا كولا المسؤولة عن هذه الفضيحة تعمل على سحب كميات هائلة من قناني المشروبات التي تطرحتها من الاسواق.
قائمة المشروبات تتضمن ايضا مشروب كينلي سودا ودايت سبرايت اضافة الى كوكا كولا بانواعها.