מאגר שאלות חשיבה עם המילון

שאלות חשיבה לעבודה עם המילון 

שאלה 1

חפשו במילון איילון שנער המקוון את הערך לשורש زرع.

בידקו בכמה בניינים ובאילו בניינים מופיע השורש.

הסבירו את מבנה המילה مَزْرَعة.
 

שאלה 2

 

 

הנה לפניכם עוד מילה באותו המשקל. מה משמעותה? נסו לשער...مَقْبَرَة

שאלה 3

לפניכם מספר מילים הבנויות במשקל הבינוני . חפשו את משמעותן.

הסבירו מדוע הן בנויות על משקל זה .

 مُصَوِّر

مُصَوَّر