משימת מילון מס' 1


לפניכם קישור לעיתון ערבי,  פתחו את הקישור וענו על השאלות הבאות :

מה שם העיתון ? תדירות יציאתו לאור ? מחירו ? מקור העיתון ? תאריך יציאתו ?

מה משמעות טורי המספרים  (שני טורים) המופיעים בצד ימין של הדף הראשי ?

בצד שמאל של העיתון מופיע סקר. נסו (בעזרת המילון) להבין על מה נעשה הסקר.

נסו בעזרת המילון, להבין מה נאמר בכותרת ליד תמונתו של אהוד אולמרט.גלו מה שם העיתון