פתגם השבוע

 
 

 

נסו להבין את הפתגם שלפניכם !

מה היא מילת השלילה בו ?

לתלמידי כיתה ח'4, ציינו פועל נוסף שלמדנו לשלול באמצעות מילת שלילה זו.

ניתן להעזר במילון.