מערכת הפועל הערבי

עשרת הבניינים חזרה לפתיחת השנה בכיתה יא