עתיד-בניין ראשון

יש ללחוץ על כפתור "PLAY", לאחר מכן המצגת פועלת אוטומטית.
או לחלופין לעבור ידנית בין השקופיות על ידי החיצים.customizable counter