שיעור עיתונות ערבית מס' 2

סיכום בעלי התפקידים 


שלחו אלי את הפתרונות לדף הצביעה, הפתרונות הנכונים יפורסמו בקרוב !!