משימת מילון מס' 3

לפניכם כותרות לתרגול הראשון שלכם עם המילון (הלא מקוון)
נעבוד על הדף במהלך השיעורים הקרובים.