חומר למבחן ב-5/11

אוצר המילים שצריך לדעת לכתוב – בעמ' 27 בספר. המילים המופיעות בתוך המלבן.

ועמ' 17 בספר. המילים המופיעות בתוך המלבן.

 

הפועל בעבר – לדעת את ההטייה. לבנות פעלים (כמו שעשינו בבוחן) ולנתח פעלים (לדעת מה הגוף)

 

אותיות שמש

 

מבנה המבחן :

1.      קלוז על אחד הסיפורים. המילים המשלימות יהיו או מעמ' 27 או מעמ' 17 ולכן צריך לדעת אותן היטב.

2.      אנסין קטן. דומה לאחד הסיפורים, עם שאלות הבנה.

3.      משימת צביעה , כמו שעשינו בדף הצביעה שהיה באתר שלי

4.      שאלת תרבות, על אחד הנושאים עליהם דיברנו בכיתה (כמו למשל על הרמצ'אן)

 

 

לאחר שאחבר את המבחן אפרסם את מבנה המבחן המדוייק.

בהצלחה